Privacybeleid

1 Inleiding

1.1 In dit privacybeleid (het "Beleid") wordt uiteengezet hoe Bullit GmbH, Brunnbachweg 71, 5303 Thalgau, Oostenrijk (hierna te noemen "wij", "ons" of "onze") persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt wanneer u onze website ("Website") bezoekt, onze mobiele applicaties en spelletjes ("Applicaties") gebruikt, deelneemt aan een van onze evenementen of een van onze restaurants bezoekt.

1.2 Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid (over wat voor informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken of waarom we die gebruiken), zullen we die wijzigingen aan het begin van het beleid aangeven en gedurende 30 dagen nadat de wijziging is aangebracht en voordat de wijziging van kracht wordt, een zichtbare link naar het beleid aanbieden.

2 De informatie die wij verzamelen

2.1 Informatie die u aan ons verstrekt. Het is mogelijk dat u ons informatie verstrekt, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie ('Informatie met een persoonlijk karakter') wanneer u onze website gebruikt, met ons correspondeert, deelneemt aan onze wedstrijden, promoties of onderzoeken, berichten plaatst op onze websites, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, onze producten of diensten koopt, een ticket boekt voor een evenement via de website, een account aanmaakt of onze applicaties gebruikt, of met ons en ter attentie van ons communiceert via een van onze sociale netwerkplatforms, bijvoorbeeld onze gesprekshulpmiddelen (chatbot). Wanneer wij u om informatie vragen, verzamelen wij de informatie die u op de betreffende formulieren of pagina's verstrekt. U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende informatie te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt of in de loop van uw relatie met ons.

2.2 Als u onze website of applicaties regelmatig gebruikt, kunt u een account ('Account') bij ons aanmaken. De informatie die u ons verstrekt bij het aanmaken van uw account kan bestaan uit uw naam, accountgebruikersnaam, e-mailadres, geslacht, land van verblijf, telefoonnummer of, indien van toepassing, uw profiel op sociale media. Als u zich bij ons registreert voor een account, maakt u ook een uniek wachtwoord aan waarmee u toegang krijgt tot uw account. We verzamelen ook informatie over uw favoriete inhoud op onze applicaties en op onze website of onze applicaties (bijv. video's die u leuk vindt) en informatie over inhoud die u hebt geselecteerd voor offline toegang (bijv. video's uit onze apps die u download om later te bekijken).

2.3 Als u games, diensten, applicaties (inclusief in-app aankopen) of andere items van onze website koopt, verzamelen we ook uw leveringsadres, factuuradres en betalingsgegevens. Wij slaan uw betalingsgegevens niet op; deze worden verwerkt door een derde partij.

2.4 Als u een van onze restaurants bezoekt, kunnen we ook informatie verzamelen over uw voorkeuren in verband met uw bezoek aan ons restaurant, bijvoorbeeld uw voedingsbehoeften of voorkeuren met betrekking tot uw bezoek.

2.5 Als u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven of andere vormen van directe communicatie van ons ontvangt, kunt u ons uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en interesses meedelen.

2.6 Wanneer u onze websites of applicaties gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om gespecialiseerde aanbevelingen te doen om uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het aanbevelen van inhoud om te bekijken op basis van uw kijkgeschiedenis of van uw 'Likes' en interesses op Facebook (indien van toepassing). Wij verzamelen uw Facebook, Twitter of Google+-gebruikersnaam of -wachtwoord niet, maar wij kunnen wel gegevens van deze websites verzamelen om te bevestigen dat u via uw Facebook, Twitter of Google+ account op de applicatie bent ingelogd. Deze informatie wordt gebruikt om bepaalde informatie over u te bekijken en op te halen uit uw Facebook-, Twitter- of Google+-profiel om uw gebruikerservaring te verbeteren en u te voorzien van nuttige inhoud. Dit is informatie die u op uw profiel aan het publiek beschikbaar stelt. Wij verkrijgen geen toegang tot uw persoonlijke accountinstellingen.

2.7 Met uw toestemming kunnen onze applicaties gebruik maken van GPS-tracking om u locatiegebonden functies te bieden, en de applicaties hebben ook toegang tot de foto's en video's die u op uw mobiele apparaat opslaat, zodat u video's en foto's kunt uploaden voor gebruik in de applicaties. Ten slotte kunnen applicaties u spontaan meldingen sturen, bijvoorbeeld wanneer een andere speler uw beste score verbetert. Wanneer u de applicatie voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u deze functies wilt inschakelen in uw instellingenmenu. Als u ervoor kiest deze niet in te schakelen of vervolgens uit te schakelen, kunt u mogelijk niet alle diensten in de applicatie gebruiken.

2.8 Informatie die we automatisch verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, geografische locatie, browsertype en -versies, besturingssysteem en platform dat u gebruikt, informatie over uw bezoek zoals de URL's waarop u vóór, tijdens en na uw bezoek aan onze website hebt geklikt, uw advertentie-ID (indien ondersteund door uw apparaat zoals een Apple-product of Google-product), artikelen die u hebt bekeken of gezocht, video's die u hebt bekeken, downloadfouten de tijd die u doorbrengt op bepaalde pagina's, interacties tussen pagina's en applicaties, mediadownloads voor offline toegang, schermresolutie, verwerkingskracht en geheugen van uw toestel, afspeelfouten en bufferproblemen, gebruikersgedrag, bijvoorbeeld de duur van uw gebruik van applicaties en unieke identificatiegegevens (bijvoorbeeld een IMEI-adres - een uniek nummer dat aan mobiele telefoons wordt toegekend en door GSM-netwerken wordt gebruikt om geldige mobiele toestellen te helpen identificeren) Wij verzamelen deze informatie automatisch via verschillende technologieën, waaronder 'Cookies' en 'Web beacons'.

2.9 Wij kunnen ook informatie over u verzamelen via onze beveiligingssystemen wanneer u onze gebouwen bezoekt of onze evenementen bijwoont.

2.10 Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen. Wij kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen als u gebruik maakt van andere diensten die wij aanbieden op onze website of applicaties. Daarnaast werken wij nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners en/of sponsors, contractanten voor technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van analytische gegevens, aanbieders van zoekinformatie, kredietbureaus) en kunnen wij van hen informatie over u ontvangen (waaronder openbaar beschikbare informatie).

3 Waarvoor gebruiken wij uw informatie?

3.1 Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om u de best mogelijke ervaring te bieden wanneer u onze website en applicaties bezoekt en met ons communiceert, ook wanneer u onze diensten en producten gebruikt. Wij gebruiken uw informatie met name voor de volgende doeleinden * (1.1.a) Het leveren en verbeteren van onze producten en diensten: wij gebruiken uw gegevens om u de producten en diensten te leveren die u hebt gevraagd, waaronder het doen van een aankoop, het boeken van een evenement, het sturen van bevestigingsmails of het contacteren van u over uw account. Wij gebruiken uw informatie om onze website, applicaties, producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op het gedrag en de technische mogelijkheden van onze gebruikers; * (1.1.b) Het creëren en beheren van uw account: wij gebruiken uw gegevens om uw account te creëren en onze relatie met u te beheren. We gebruiken uw informatie ook om met u te communiceren over uw account en onze diensten; * (1.1.c) de website en de applicaties te beheren: wij gebruiken uw informatie om onze website en applicaties te beheren voor hun interne werking, inclusief het verhelpen van problemen en het begrijpen van fouten die u kunt ondervinden bij het gebruik van onze website en applicaties;
* (1.1.d) het gebruik en de inhoud van onze webpagina's en applicaties te verbeteren: wij gebruiken uw informatie om de inhoud van onze webpagina's en applicaties te verbeteren en om ervoor te zorgen dat deze op de meest effectieve manier worden gepresenteerd voor u en de apparaten die u gebruikt; * (1.1.e) beveiliging: wij gebruiken de informatie die op onze website en applicaties wordt verzameld als onderdeel van onze inspanningen om de beveiliging van onze website en applicaties te garanderen en om onze computersystemen te helpen beheren. Wij gebruiken de via onze beveiligingssystemen verzamelde informatie om de veiligheid van onze gebouwen en de bezoekers van onze evenementen te helpen garanderen. * (1.1.f) marketing: wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen en die van derden die voor u van belang kunnen zijn, en om u op onze website en in applicaties suggesties en aanbevelingen te doen voor goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn. Wij verstrekken deze informatie aan u via e-mail (behoudens uw voorafgaande toestemming indien wettelijk vereist), pushmeldingen op onze applicaties, gepersonaliseerde meldingen op onze websites, gerichte advertenties op onze website en applicaties alsook op platforms van derden, teksten, sociale netwerken of telefonisch; * (1.1.g) online reclame: wij gebruiken uw gegevens om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de reclame die wij naar u en anderen sturen, en om advertenties te leveren die op uw interesses zijn afgestemd. Wij gebruiken uw gegevens ook wanneer wij via sociale netwerken met u communiceren om ons merk op sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden; * (1.1.h) uw ervaring personaliseren en aanpassen: waar toegestaan door de wet, kunnen wij informatie die wij ontvangen van bronnen van derden, waaronder sociale netwerksites, combineren met informatie die u ons verstrekt en met informatie die wij over u verzamelen, waaronder informatie uit cookies en web beacons. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken om uw klantvoorkeuren beter te identificeren, om uw gebruikerservaring op onze website en applicaties te verbeteren en om u informatie, inhoud en aanbiedingen te bieden die op uw interesses zijn afgestemd;
* (1.1.i) een consistente ervaring bieden op verschillende apparaten en platforms: we matchen informatie die van u is verzameld op één apparaat of platform met informatie die van u is verzameld en door u is verstrekt op andere apparaten en platforms; * (1.1.j) een dienst verlenen aan onze klanten en het behandelen van eventuele klachten of verzoeken: wij kunnen uw gegevens gebruiken om u een efficiëntere klantenservice te bieden en om eventuele klachten of verzoeken namens u te behandelen; * (1.1.k) noodzakelijke wettelijke bekendmakingen doen en voldoen aan de wet: wij kunnen uw gegevens gebruiken om noodzakelijke bekendmakingen te doen in antwoord op verzoeken die wij wettelijk verplicht zijn te doen aan wetshandhavingsinstanties, agentschappen of instellingen of om een rechtsvordering te verdedigen, alsmede om onze algemene voorwaarden en/of dit beleid te handhaven; en * (1.1.l) beheren van een verkoop, transfer of reorganisatie van een van onze bedrijfsonderdelen.

4 Rechtsgrondslag voor het gebruik van uw gegevens

4.1 Er zijn een aantal rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de volgende: * (1.1.a) wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven: wij hebben bijvoorbeeld uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken voor direct marketingactiviteiten, om technieken zoals cookies te gebruiken of om speciale categorieën van gegevens te verwerken, zoals die met betrekking tot uw dieetwensen; * (1.1.b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst: bijvoorbeeld om ons in staat te stellen de reservering van een ticket voor een evenement mogelijk te maken, om goederen te leveren die u in onze online winkel hebt besteld of om een in-app aankoop te vergemakkelijken; * (1.1.c) wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting: wij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn uw gegevens te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of aan uw of onze vertegenwoordigers die optreden in een juridisch geschil; en * (1.1.d) wanneer verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen: dit omvat bijvoorbeeld: (1) om onze producten en diensten aan u te leveren; (2) om ervoor te zorgen dat uw account goed wordt beschermd en dat onze website, applicaties, netwerk en informatietechnologie veilig zijn en correct worden gebruikt; (3) om beter te begrijpen hoe u onze producten, diensten, applicaties en website gebruikt en om verbeteringen aan te brengen; (4) om de door u gewenste producten en diensten te onderzoeken en te analyseren; (5) om onze inhoud, marketing, promoties en aanbiedingen af te stemmen op uw interesses; (6) om een profiel in traditionele media en op sociale netwerken te onderhouden; (7) om effectief te communiceren en inhoudsanalyses en prestaties op sociale netwerken uit te voeren; (8) de veiligheid van ons bedrijf en onze partnerentiteiten te handhaven, en de gebieden rond en in onze gebouwen te bewaken om onze werknemers, klanten en het grote publiek te beschermen tegen eventuele overtredingen of criminele activiteiten; (9) om relaties met verkopers, partners en andere bedrijven aan te gaan en te onderhouden en om te gaan met de personen die voor hen werken; (10) om op de hoogte te blijven van marktpraktijken om ervoor te zorgen dat wij een concurrerende dienst leveren die voldoet aan de verwachtingen van onze klanten; en (11) om de doeltreffendheid van onze reclame op onze website, onze applicaties en de websites van onze partners te bepalen. In sommige rechtsgebieden is voor een dergelijke verwerking toestemming vereist. We vragen uw toestemming als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5 Hoe wij uw informatie delen en openbaar maken

5.1 Wij kunnen uw informatie delen met voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 van dit beleid alsmede met derden, met inbegrip van derde online platforms, sociale netwerkplatforms, organisaties die diensten aan ons verlenen of namens ons optreden als agenten, waaronder, maar niet beperkt tot, contractanten (inclusief hun agenten) en professionele adviseurs, reclamebureaus, reclamenetwerken, IT-leveranciers, databaseleveranciers, calamiteitenherstelspecialisten, e-mailproviders en andere dienstverleners die nodig zijn om onze producten en diensten te verbeteren.

5.2 Wij wijzen op het volgende: * (a) wij delen geaggregeerde gegevens, geanonimiseerd of anderszins gedesidentificeerd, met adverteerders, reclamenetwerken en sociale netwerken die deze gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden. Wij gebruiken ook geaggregeerde informatie om adverteerders te helpen het type publiek te bereiken waarop zij zich willen richten;
* (b) Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om onze adverteerders te helpen hun advertenties aan een doelgroep te leveren en hun reclameboodschappen aan u te presenteren, onder meer met behulp van Facebook Custom Audience en Google Customer Match. Dit betekent dat u advertenties ontvangt die relevanter zijn voor uw interesses op basis van de persoonsgegevens die wij over u hebben; en
* (c) wij delen uw persoonsgegevens met aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen de website en applicaties te verbeteren en te optimaliseren om de inhoud en reclame beter af te stemmen, en om toegang te krijgen tot de door hen verstrekte informatie.

5.3 Onze leveranciers en dienstverleners moeten voldoen aan onze normen voor beveiliging en informatieverwerking. Wij verstrekken hen alleen informatie, waaronder uw persoonsgegevens, in verband met de uitvoering van hun taken. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit beleid zijn vermeld.

6 Hoe direct marketing te aanvaarden of te weigeren

6.1 Wij en door ons geselecteerde derden kunnen de informatie die u ons verstrekt op onze website en via onze applicaties gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u updates, nieuwsbrieven, informatie over evenementen of andere mededelingen te sturen die volgens ons voor u van belang kunnen zijn.

6.2 Indien wettelijk vereist, vragen wij uw voorafgaande toestemming voordat wij u direct marketing toesturen. In elk geval bieden wij u de mogelijkheid om u voor elke verzonden communicatie uit te schrijven.

6.3 U kunt te allen tijde afzien van het ontvangen van direct marketing van ons door contact met ons op te nemen per e-mail op het hieronder in Artikel 17 vermelde e-mailadres of door de afmeldingsoptie in onze elektronische communicatie te selecteren.

7 Analyse- en reclametools

7.1 Om ervoor te zorgen dat onze online advertenties relevant en interessant voor u zijn, analyseren wij uw gedrag op onze sites, op de websites van onze partners en op onze applicaties, en uw interacties met ons. Wij volgen bijvoorbeeld wanneer u op artikelen of advertenties klikt (op onze websites en die van derden), wanneer u met ons interageert op sociale netwerken (waarbij u onze naam of de naam van onze producten noemt), wanneer u rechtstreeks met ons communiceert (wat ook kan inhouden dat u communiceert met onze chatbot-tools die in onze sociale netwerken worden gebruikt), wanneer u tickets koopt voor een van onze evenementen, wanneer u producten van ons koopt, wanneer u onze evenementen bijwoont, wanneer u onze marketingcommunicatie opent en ermee interageert en wanneer u van een andere site naar onze site komt of onze applicaties downloadt.

7.2 Wij gebruiken hulpmiddelen van derden, waaronder Audience Studio. Wij doen dit door cookies of soortgelijke technologieën te gebruiken om informatie over uw surfgedrag te verzamelen en u advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses. Klik voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Audience Studio op de volgende link: https://www.salesforce.com/company/privacy/. U kunt het verzamelen en gebruik van uw gegevens te allen tijde stopzetten door op de volgende link te klikken: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice.

7.3 We gebruiken ook tools van derden, waaronder Facebook Custom Audience en Google Customer Match, om u reclame aan te bieden op andere websites en platforms van derden (waaronder sociale netwerken zoals Facebook, YouTube en Google). Deze tools worden verstrekt door derden, waaronder Facebook en Google, en koppelen een klant/bezoeker aan een Facebook- of Google-gebruiker om gerichte reclame aan te bieden. Hiervoor delen wij uw gegevens met deze derde aanbieders (bijv. Facebook) en gebruiken wij cookies of soortgelijke technologieën op onze website om de effectiviteit van onze advertenties op andere websites te analyseren. Voor meer informatie over hoe Facebook en Google uw gegevens gebruiken, klikt u op de volgende links: https://www.facebook.com/ads/about of https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=en. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van advertenties via deze tool door uw Facebook- of Google-instellingen te wijzigen, of door per e-mail contact met ons op te nemen zoals aangegeven in Artikel 17.

8 Cookies en andere technologieën

8.1 Wij verzamelen automatisch informatie met behulp van 'cookies'. Cookies kunnen door ons of door derden worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie die een website naar uw browser kan sturen en die vervolgens op uw computer kan worden opgeslagen in de vorm van een tag die uw computer identificeert zonder u persoonlijk te noemen. Sommige pagina's op onze website maken gebruik van cookies om u bij een volgend bezoek beter van dienst te kunnen zijn. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. U kunt uw browser ook instellen om cookies uit te schakelen; als u deze optie kiest, is het echter mogelijk dat sommige delen van onze website niet goed functioneren.

8.2 Wij kunnen ook 'web beacons' gebruiken, ook bekend als 'onzichtbare pixels', 'spionpixels' of 'tags'. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen die op onze website kunnen staan. Ze stellen ons in staat onze producten en diensten te optimaliseren en ons en externe partners analytische informatie te verstrekken, zoals het aantal bezoekers dat onze website ontvangt. Wij kunnen ook web beacons gebruiken in onze e-mailcorrespondentie om te bepalen of u deze opent of erop reageert. Wij werken ook samen met andere organisaties om onze webbeacons op hun websites of in hun advertenties te plaatsen. Wij doen dit om statistieken te verzamelen over hoe vaak een klik op een advertentie of website resulteert in een aankoop of andere interactie op de website van de adverteerder.

8.3 Voor onze applicaties verzamelen wij automatisch informatie via onze unieke identificatoren ('ID'). Een ID is een specifieke reeks cijfers en letters ('string') die aan uw apparaat wordt toegekend, maar zonder u persoonlijk te noemen. De ID stelt ons en de door ons geselecteerde derden in staat uw gedrag te volgen wanneer u de toepassing gebruikt. Bijna alle applicaties maken gebruik van ID-technologie. ID's worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het onthouden van uw voorkeuren en het verbeteren van uw gebruikerservaring. ID's kunnen ons bijvoorbeeld vertellen of u onze applicaties in het verleden hebt gebruikt of dat u een nieuwe gebruiker bent. Ze kunnen ons ook helpen ervoor te zorgen dat de advertenties die u via onze applicaties te zien krijgt, beter aansluiten bij uw interesses. Deze functie maakt ID's uiterst nuttig voor het verbeteren van uw gebruikerservaring.

8.4 Voor informatie over de specifieke cookies en web beacons die op deze website worden gebruikt, zie ons cookiebeleid.

9 Links naar andere websites en sociale netwerken

9.1 Alle links die wij naar andere websites bieden, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Deze andere sites vallen buiten onze controle en zijn niet onderworpen aan dit beleid. Als u deze andere websites bezoekt via de aangeboden links, kunnen de beheerders ervan informatie over u verzamelen die zal worden gebruikt in overeenstemming met hun privacybeleid, dat kan verschillen van het onze.

9.2 Op sommige pagina's van onze website kunnen derden die inhoud, applicaties of add-ons aanbieden via onze website, uw gebruik van de inhoud, applicaties en add-ons naar behoefte controleren. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel deelt via de deelknop van een sociaal netwerk op onze website (bijv. Facebook, Twitter of Google Plus), registreert het sociale netwerk dat de knop heeft gecreëerd, uw actie. Voor meer informatie over de add-ons voor sociale netwerken op onze website, zie ons Cookiebeleid.

10 Bewaring van gegevens

10.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor onze zakelijke doeleinden of zoals vereist door de wet.

10.2 Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bewaren van informatie voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Wij bewaren uw informatie in overeenstemming met onze interne procedures voor het bewaren van gegevens.

10.3 Als u zich afmeldt voor het ontvangen van direct marketingcommunicatie van ons of ervoor kiest deze niet te ontvangen, zullen wij uw contactgegevens en marketingtoestemmingen verwijderen om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen marketingcommunicatie van ons ontvangt. Wij verwijderen echter geen persoonsgegevens als deze relevant zijn voor een onderzoek of een geschil. Zij blijven bewaard totdat deze problemen definitief zijn opgelost.

10.4 In alle gevallen zullen wij uw persoonsgegevens blijven beschermen in overeenstemming met dit beleid. Ook werken wij onze informatie regelmatig bij, zodat deze altijd actueel is.

11 Uw rechten

11.1 Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u in bepaalde omstandigheden de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens: * (1.1.a) Recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Als u een kopie wilt van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Alvorens op uw verzoek te reageren, kan u worden gevraagd uw identiteit en de details van uw verzoek te bewijzen. Wij zullen proberen om binnen een passende termijn te antwoorden en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn.
* (1.1.b) Recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt corrigeren, verwijderen of beperken, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u ons juiste, nauwkeurige en volledige informatie verstrekt en dat u deze informatie actueel houdt. * (1.1.c) Recht om de toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming voor verwerking hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het e-mailadres dat hieronder in Artikel 17 wordt vermeld. * (1.1.d) Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ons vragen om sommige van uw gegevens door te geven aan andere bedrijven. Daartoe hebt u het recht ons te vragen uw gegevens in een gemakkelijk leesbaar formaat aan een ander bedrijf te verstrekken. U kunt uw verzoek sturen naar onderstaand e-mailadres. * (1.1.e) Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of tegen direct marketing op basis van profilering wanneer dit is gebaseerd op legitieme belangen, door uw verzoek te sturen naar het onderstaande e-mailadres. * (1.1.f) Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (zie punt 12 hieronder voor meer details). * (1.1.g) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt contact opnemen met uw lokale toezichthouder als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

11.2 Als u ervoor hebt gekozen een account te openen, hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij via uw account over u bewaren om een kopie ervan te verkrijgen en om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw account ook te allen tijde afsluiten.

11.3 Als u een van uw bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres in Artikel 17.

12 Profilering

12.1 Het is mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om meer over u te weten te komen om beter te kunnen voorspellen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn.

12.2 Op sommige van onze e-commerce websites schakelen wij dienstverleners in die geautomatiseerde beslissingen nemen om uw adres te verifiëren en uw kredietwaardigheid te beoordelen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat wij het juiste adres gebruiken en het risico van wanbetaling voor onze producten en diensten inschatten.

13 Beveiliging van informatie

13.1 Wij nemen fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens onder onze controle te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging of verwijdering. Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers.

13.2 Als u een wachtwoord hebt waarmee u toegang hebt tot onze website of applicaties, is het uw verantwoordelijkheid dit te beschermen en vertrouwelijk te houden.

14 Internationale transfers

14.1 Aangezien het internet een mondiale omgeving is, brengt het gebruik ervan voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens op internationale schaal met zich mee. Hoewel wij als algemene regel alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen via onze website of applicaties in uw regio opslaan (bijv. voor Europese bezoekers, in de Europese Economische Ruimte), is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten uw regio (bijv. in de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen).

14.2 Wanneer een dergelijke transfer plaatsvindt, hebben gegevensbeschermingsoplossingen ingevoerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle derde landen adequaat worden beschermd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen of door in voorkomend geval een beroep te doen op een gegevensbeschermingsschild. Indien u details over deze waarborgen wenst, kunt u deze bij ons opvragen door contact met ons op te nemen op het in Artikel 17 vermelde e-mailadres.

15 Gebruik van deze website of onze applicaties door minderjarigen

15.1 Door deze website of onze applicaties te gebruiken, bevestigt u dat u minstens 16 jaar oud bent. Voor deze website of onze applicaties geldt dat als u jonger bent dan 16 jaar, u eerst toestemming moet krijgen van uw ouder of voogd. Gebruikers die geen dergelijke toestemming hebben verkregen, mogen ons geen informatie verstrekken en als zij dat wel doen, zullen wij de verwerking van hun gegevens stopzetten zodra wij van de situatie op de hoogte zijn.

16 Wijzigingen in het beleid

16.1 Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 06/06/2018. Telkens wanneer dit beleid ingrijpend wordt gewijzigd, wordt gedurende 30 dagen een bericht op onze website of in onze applicaties geplaatst. Door onze website of applicaties te blijven gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen.

17 Vragen, verzoeken, klachten over dit beleid

17.1 Deze website wordt beheerd door Bullit GmbH. Als u een vraag, verzoek of klacht hebt over dit beleid of de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres info@bullittrading.nl.